Zoek
Zoek

Straat- en wegmeubilair openbare ruimte

Bijdragen aan de Circulaire Economie 

Met hout als oneindig hernieuwbare grondstof en onze innovatieve oplossingen voor de openbare ruimte dragen we bij aan de wereld van morgen. In co-creatie realiseren we CO2-reductie met een gunstige levenscyclusanalyse (LCA) en lage milieukostenindicator (MKI). 

Meervoudige waardecreatie:

hernieuwbaar en herbruikbaar 

Meervoudig waarde creëren en behouden is essentieel in een circulaire economie. Waarde creëren en behouden kan op verschillende manieren. In een traditionele lineaire economie wordt eenmaal waarde toegevoegd aan een grondstof en wordt het na gebruik afval. Het concept van een circulaire economie houdt in dat er geen afval bestaat, aangezien we voortdurend waarde toevoegen aan grondstoffen of ze behouden. 

De basis voor deze denkwijze is het ontwerp van het initiële product. Al bij het ontwerp denken wij na over het toekomstig gebruik. De modulaire opbouw van al onze producten maakt het niet alleen mogelijk om losse onderdelen te vervangen, maar maakt ze ook geschikt voor hergebruik en andere vormen van waardecreatie.  

Samen werken aan de toekomst 

Kwaliteit staat bij Van Swaay hoog in het vaandel. Deze kwaliteit draagt niet alleen bij aan een langere levenscyclus, maar creëert ook de mogelijkheid om het product vaker te hergebruiken, in welke vorm dan ook. Wij delen graag onze kennis om te realiseren dat we vanuit economisch, ecologisch en menselijk oogpunt een toekomstbestendige invulling geven van de openbare ruimte. 

Duurzaam Van Swaay

Van reflectorpalen, bordpalen, verlichting, geleiderails tot geluidsschermen, wanneer het juiste hout op de juiste plek wordt gebruikt, garanderen wij een circulaire oplossing die tientallen jaren meegaat én hernieuwbaar is.  

We zijn er om opdrachtgevers te ondersteunen en te ontzorgen bij houtvraagstukken en het leveren van duurzame houtoplossingen. Onze missie is om het juiste houtproduct te selecteren voor de juiste toepassing en om samen met opdrachtgevers en partners meer toegevoegde waarde te creëren voor de wereld van morgen. Hierbij gaan we voor een ‘natuur-positieve’ aanpak, wat resulteert in een bijdrage aan de wereld van morgen. 

 

Scroll naar boven