Hout met inhoud

Accoya en H2H beoordeeld als extreem duurzaam in GWW-toepassingen

Accoya hout is door Stichting Hout Research (SHR) als een van de beste houtsoorten voor de GWW beoordeeld bij de inspectie van een 11 jaar oude opstelling in de haven van Akkrum. 

In 2009 is in de haven van Akkrum een grootschalige opstelling gemaakt met ca. 15 bekende en minder bekende houtsoorten en andere materialen welke destijds geschikt geacht werden voor de GWW. De houtsoorten zijn toegepast als damwanden, oeverbeschoeiing, palen en loopdekken. De langjarige test binnen het project “Expo Duurzame Waterbouw” is bedoeld om deze bekende en minder bekende houtsoorten langdurig te volgen en te beoordelen op hun geschiktheid voor de GWW. 

SHR heeft na elf jaar een inspectie uitgevoerd waarbij gekeken is naar het gedrag van de houtsoorten in de waterbouw. De periode van elf jaar is lang genoeg om het verschil tussen de houtsoorten te beoordelen op hun geschiktheid voor de GWW en om te kijken of ze een zeer lange levensduur voor waterbouwconstructies kunnen halen. De damwanden in het project zijn beoordeeld op hun kwaliteit boven de waterlijn en tot ca 20 cm onder de waterlijn, het gebied waar aantasting plaats kan vinden.

Na elf jaar in grond-watercontact liet Accoya nog geen enkele degradatie zien. Ook H2H - met opzetstuk van Angelim Vermelho – is als zeer duurzaam beoordeeld. Bij andere houtsoorten was er een variatie in degradatie te zien. Sommige houtsoorten in de opstelling waren na elf jaar zelfs al aan vervanging toe. In 2009 heeft Van Swaay Duurzaam Hout het Accoya en H2H hout geleverd voor deze opstelling. 

Door de extreem lange levensduur is Accoya hout in veel gevallen in een “Total Cost of Ownership” (TCO) de goedkoopste keuze op de lange termijn. Bij de vervanging van een damwand of oeverbeschoeiing worden vaak alleen de materiaal- en arbeidskosten gerekend. De kosten van het maken van de bestekken en aanbestedingsprocedures worden vaak niet inzichtelijk gemaakt. Dit staat nog los van de milieulasten door transporten, machines en grondroeringen. Als deze kosten allemaal worden meegenomen in de TCO, is het belangrijk dat de gekozen houtsoort zo lang mogelijk meegaat. Accoya heeft met dit onderzoek opnieuw bewezen een houtproduct te zijn, die uitstekend tegen het Nederlandse klimaat en de bodem bestand is. In grond-watercontact wordt 25 jaar garantie tegen rot op het Accoya hout gegeven en bovengronds zelfs 50 jaar, waarbij de verwachte levensduur tenminste 60 jaar is. Daarnaast is Accoya hout ook nog eens Cradle to Cradle Gold gecertificeerd waaruit blijkt dat het Accoya hout zeer goed scoort als biobased circulair materiaal.
 

Accoya damwand in de haven van Akkrum