Hout met inhoud

MVO

Bij Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen spelen alle kernprocessen van het bedrijf een rol, van inkoop en productie tot personeelsbeleid en marketing. Steeds vaker blijkt dat die balans leidt tot betere resultaten voor zowel het bedrijf als de samenleving. Van Swaay Duurzaam Hout erkent het belang van internationale initiatieven op het gebied van duurzame ontwikkeling en onderschrijven de Global Compact principes van de Verenigde Naties.
 
De Global Compact van de Verenigde Naties heeft tot doel haar tien grondbeginselen in de activiteiten van het wereldwijde bedrijfsleven te integreren. Het is een raamwerk voor bedrijven die besloten hebben hun activiteiten en strategie in lijn te brengen met de universeel geaccepteerde principes op de volgende gebieden:
  • Mensenrechten
  • Arbeidsvoorwaarden
  • Milieu
  • Anticorruptie

In het document Communication of Progress kunt u hier meer over lezen.

 
MVO in de praktijk
Van Swaay Duurzaam Hout tracht Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen vorm te geven door:
  • De samenstelling van ons personeelsbestand een afspiegeling te laten zijn van de samenleving waarin wij opereren; dat wil zeggen dat wij er naar streven dat ons personeelsbestand een juiste verhouding heeft van mannen, vrouwen, jongeren, ouderen, medewerkers met ervaring en leerlingen/stagiaires, autochtonen, allochtonen en mensen met een (arbeids)handicap;
  • Ons aan te sluiten bij de keurmerken voor hout, zoals FSC® (FSC® C003422) en PEFC (PEFC/30-32-189);
  • Te waken over de gezondheid van onze werknemers en het scheppen van een goed werkklimaat;
  • Zuinig te zijn met energie en (indien mogelijk) groene stroom in te kopen, afval gescheiden in te zamelen en te bevorderen zoveel als het mogelijk is dubbelzijdig te kopiëren;
  • Een gedragscode op te stellen en die door alle houtleveranciers te laten ondertekenen;
  • Het ondersteunen van maatschappelijke organisaties en het ondersteunen van onze medewerkers die zich inzetten voor het plaatselijk verenigingsleven. Zo steunt Van Swaay Duurzaam Hout al enige tijd de stichting Good News Centre Kenya (www.goodnewscentrekenya). Ook lokale initiatieven ondersteunen wij, zoals een actie in Meijerijstad om een zieke dorpsgenoot te steunen (www.heidisperspectief.nl). Van Swaay heeft producten ter beschikking gesteld voor een veiling, waarvan de opbrengst naar Stichting Heidi's Perspectief is gegaan. Daarnaast heeft van Swaay Duurzaam Hout hulp geboden aan Zorgboerderij De Locatie in Vlijmen (www.delocatie.nl). Na een forse brand zijn materialen geleverd zodat ‘De Locatie’ haar kerntaak, jeugdzorg op maat, kan continueren en versterken.