Hout met inhoud

Duurzaam of verduurzaamd?

Van Swaay levert uitsluitend duurzaam geproduceerd hout. Dit betekent dat ons hout afkomstig is uit verantwoord beheerde bossen. 
 
Al ons gecertificeerd hout voldoet aan de Dutch Procurement Criteria for Timber (DPCT) ten aanzien van duurzaam bosbeheer en de handelsketen, zoals op 24 juli 2008 is vastgesteld door de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. De criteria zijn te vinden op de website van TPAC onder “Documents”. Onze leveranties voldoen aan de huidige wettelijke eisen voor Duurzaam Inkopen.
 
Van Swaay levert ook verduurzaamd hout. Dit is een behandeling van hout ter bescherming en om aantasting van weersinvloeden, micro organismen (bacteriën en schimmels) of insecten (bijvoorbeeld huisboktor en de meubelkever) tegen te gaan en zo de levensduur van het hout te verlengen.
 
Houtverduurzaming gebeurt onder meer door hout met bijvoorbeeld Celfix® onder vacuüm en druk te impregneren. Van Swaay levert dit hout met een KOMO certificaat. Dit biedt u de zekerheid dat het is behandeld met in Nederland en Europa toegelaten verduurzamingsmiddelen.
 
Meer weten over duurzaam hout en verduurzaming? Neem contact op met een van onze medewerkers.